0174-643987

Welkom bij van der Weide Accountants

De volgende diensten worden door Van der Weide Accountants B.V. aangeboden:

Het voeren van financiële administraties

* Het boeken van de inkomende en uitgaande facturen en de mutaties van de bank, postbank en kas

* Het verzorgen van de aangifte Omzetbelasting

* Het verzorgen van overzichten openstaande debiteuren en crediteuren

* Het opstellen van tussentijdse cijfers

* Het voeren van loonadministraties 

* Het vervaardigen van de salarisstroken per periode

* Het aan- en afmelden van personeel bij diverse instanties

* Het verzorgen van ziekmeldingen

* Het verzorgen van aangiften Loonheffingen

* Het verzorgen van jaaropgaven

* Het maken van allerlei loonkostenberekeningen 

* Het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers

* Het opstellen van jaarrekeningen, publicatiestukken en notulen

* Het opstellen van tussentijdse overzichten

* Het opstellen van verschillenanalyses (werkelijkheid/begroting) 

* Het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en het verlenen van

  administratieve bijstand en ondersteuning. 

* Het bijhouden van de administratie op het adres van de cliënt

* Het ondersteunen van de administrateur

* Het invallen bij ziekte van de administrateur Het opstellen van budgetten en prognoses 

* Het opstellen van begrotingen, ondernemingsplannen en financieringsaanvragen
* Het afgeven van accountantsverklaringen 

* Het verrichten van controles en het afgeven van accountantsverklaringen


Tevens kan worden gezorgd voor begeleiding en advisering op administratief, fiscaal, bedrijfseconomisch en automatiseringsgebied.